Fastighetsjuristerna Fastighetsjuristerna Göteborg HB | Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg Fax 031-15 23 80
StartsidanByrånJuridikFörhandlingUtbildning
JuridikJuridik
Vanliga frågor
 

Våra uppdrag avser till stor del hyrestvister, miljöbalksfrågor och tillämpningen av nyttjanderättslagstiftningen.

Några exempel på våra arbetsområden är:
> hyresrätt
> arrenderätt
> bostadsrätt
> lokalhyrestvister
> tvister kring uppsägningar


> Vanliga frågor

Vanliga frågor kommer att uppdateras efter hand.> Hyresavtal