Hugo Strömsnes

031-15 22 74 0708-29 18 08 hugo.stromsnes@fjg.se

Yrkeserfarenhet: 2014–2015 praktikant Setterwalls Advokatbyrå, 2015 Setterwalls Advokatbyrå, 2016 Fastighetsjuristerna Göteborg AB.

Utbildning: 2010 Juridisk översiktskurs I, Luleå tekniska universitet, 2010 Arbetsrätt, Högskolan i Borås, 2015 Juristassistent – Paralegal, Yrgo (Göteborgs stad utbildning), 2015 Utvidgad juridisk introduktionskurs, Lunds universitet, 2017 Hälso- och sjukvårdsrätt, Malmö universitet, 2017 Musikjuridik i ett branschperspektiv, Linnéuniversitetet.

Om Hugo: Hugo assisterar Henric i arbetet med hyresrättsjuridik, bostadsrätt, fastighetsrätt och tvistelösning.