Fastighetsjuristerna Göteborg

Löser problem kring ägandet eller nyttjandet av en fastighet

Praktisk problemlösning och personligt bemötande!

Fastighetsjuristerna (FJG) är specialister på ägandet och nyttjandet kring en fastighet. Med andra ord har vi vässat våra argument inom allt som har anknytning till fastigheter, mark och miljö. Spetskompetensen ligger på fastighets-, hyres-, bostadsrätt och tvistelösning. Eftersom vi är en liten byrå kan vi alltid erbjuda personligt bemötande, korta beslutsvägar och tillgänglighet. Tillsammans med ett brett kontaktnät, leverans- och träffsäkerhet samt lång erfarenhet gör det oss en till en trygg och pålitlig partner.

Vår strategi

Vad har du, vilket är ditt mål och hur kommer du dit? Att våga göra jobbet är en självklarhet för att nå sina mål, men för att öka sina chanser gäller det att ha en strategi, jobba kreativt och försöka finna juridiska såväl som praktiska lösningar på ett problem. Ett exempel kan vara att få till en dialog med motparten eftersom en domstolshandläggning enbart utgör ett sätt att lösa en konflikt. Handläggningen i domstolen tar lång tid och resultatet bli inte alltid rätt. Och i domstol får du bara en chans. I många fastighetsrelaterade frågor gäller det att hitta en överenskommelse som båda partner kan leva med. Till exempel i ett hyresförhållande skall parterna kunna verka tillsammans även i framtiden. Vi brukar säga att medling/förlikning är den ädlaste formen av tvistelösning.

FJG försöker att ligga på. Jaga människor och våga vara lite jobbig, annars händer inget. Vi är kreativa och försöker finna både juridiska och praktiska lösningar på problemen.

FJG erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare och till viss del privatpersoner inom främst:

  • Nyttjanderätter: Hyresrätt, bostadsrätt, arrende.
  • Fastigheter: Fel i fastighet, köpeavtal, samäganderättsavtal, expropriation, servitut, gemensamhetsanläggningar, lantmäterifrågor som fastighetsreglering.
  • Plan- och bygg: Bygglov, detaljplaner, exploatering av fastigheter.
  • Miljö: Strandskydd, naturreservat, VA-frågor, dricksvatten, miljöskador, miljösanktionsavgifter.
  • Skadestånd och försäkring.
  • Tvistelösning