Senior Executive Group

En grupp som stöttar Fastighetsjuristerna med råd och dåd och ett bollplank precis som det varit sedan 1991 när Henric, Bo och Ulf träffades på Fastighetsägareföreningen i Göteborg.

Fastighetsjuristen Bo Bergqvist

Telefon: 031–15 22 70 │ Mejl: bo.bergqvist@fjg.se

Fastighetsjuristen Ulf Staffas

Telefon: 031–15 22 70 │ Mejl: ulf.staffas@fjg.se


Advisory Board (Master Mind-grupp)

En panel när det behövs ett djup och en erfarenhet som SEGa (Senior Executive Group) gubbar saknar. Helt enkelt lite mer praktiskt (hands on som de säger på engelska). Här finns en del namnkunniga personer som till och med undervisat Henric när han läste juridik.