Målet vid tvistelösningar är att båda parter ska vara nöjda. Men du tycker förstås att du har rätt och din motpart tycker lika säkert att hen har det. Kan en jurist avgöra vem av er som faktiskt har rätt? Kanske. Kanske inte.

Det vi absolut kan hjälpa dig med är att ha en konstruktiv dialog med motparten.

Vad kan tvistelösningar handla om?

Du kan hamna i en tvist av många olika anledningar: Har arrendatorn överlåtit arrenderätten utan tillstånd från jordägaren? Har oljepannan i din nyköpta villa slutat fungera? Betalar hyresgästen inte lokalhyran i tid? Läcker det in vatten i lokalen? Stör hyresgästen grannarna? Tillhandahåller inte hyresvärden soprummet som utlovats? Får grannen bygga ett hus som skymmer din utsikt? Är det tillåtet att bygga om vandrarhemmet till flyktingbostäder? Har du blivit uppsagd från din lokal utan anledning?

Du hittar fler specifika exempel under respektive expertområde.

Vi hjälper dig med tvistelösningar

Det första vi gör är att gemensamt sätta upp ett mål. Vad har du för krav och vad har du för grund för att ställa de kraven? Är det rimligt att tro att du kan uppnå det du kräver? Om det inte går att nå målet – vilken lösning kan du vara nöjd med? Utifrån svaren på de här frågorna kan vi avgöra om det är värt att gå vidare.

Nästa steg är att titta på handlingar som kan ligga till grund för ditt ärende. Det är bra göra en tidsaxel och markera när olika personer har sagt eller gjort något som har med tvisten att göra. Självklart måste du tala sanning och ge oss fullständig information för att vi ska kunna hjälpa dig. Se våra allmänna villkor punkten 5.3

Vid tvistelösningar försöker vi alltid att ta kontakt med motparten så tidigt som möjligt för att se om det går att lösa tvisten i samförstånd och undvika en utdragen rättslig process. Ett bra förlikningsavtal ska kännas som ett avslut.

Bra att tänka på innan du driver en tvist

Om det inte går att få en förlikning måste du ta ett beslut: Ska du driva tvisten eller inte? Även om du känner att du har rätten på din sida är det viktigt att tänka på att tvistelösningar tar tid, kräver mycket energi och kostar pengar. Och att juridisk rättvisa inte alltid är detsamma som moralisk rättvisa.

Som ditt ombud kan vi ta mycket av den känslomässiga biten genom att föra din talan och se till att argumenten handlar om fakta. Men vi kan inte ta bort pressen och arbetet helt, eftersom du måste bidra med material, kommentarer och engagemang. Tvisten kommer att skava, mer eller mindre hela tiden, tills den är löst.

En annan fråga är om du har en stridskassa som räcker hela vägen. Läs mer under Prissättning.

Tvistelösningar i allmän domstol

Om du väljer att gå till domstol för vi din talan. Vid tvistelösningar är det vanligt att domstolen föreslår en förlikning. Eftersom vi tidigt diskuterat vilken lösning du kan vara nöjd med, blir det lättare att ta ett beslut om du ska acceptera domstolens förslag eller gå vidare.

Vi hjälper dig med tvistelösningar inom fastighetsrätt. Hör gärna av dig till oss och berätta om ditt problem!