Bostadsrättsjuridik handlar om frågor kring bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare. Det kan handla om styrelsens arbete, tvister med entreprenörer, oenighet mellan styrelsen och en bostadsrättsinnehavare eller problem med felaktigheter i en lägenhet som sålts.

Bostadsrättsjuridik styrs av lagar som finns i jordabalken, plan- och bygglagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Vi hjälper dig med allt inom bostadsrättsjuridik – från att reda ut vad lagen säger och att styra upp avtal till att lösa tvister inom föreningen eller gentemot utomstående.

Bostadsrätt – mittemellan att äga och hyra

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en fastighet, oftast ett hyreshus med lägenheter men det kan också vara radhus eller villor. Föreningen väljer en styrelse som förvaltar fastigheten.

Man behöver inte vara kunnig i bostadsrättsjuridik för att köpa en bostadsrätt men vissa saker är bra att känna till. Du köper en andel i den ekonomiska föreningen och rätten att använda lägenheten. Du äger alltså inte golv, väggar och tak i din bostadsrätt men rätten att bo där. Föreningens styrelse måste också godkänna dig som medlem. Hyran, som kallas för avgift när det är en bostadsrätt, går till förvaltning av fastigheten.

Det kan vara bra att känna till att vissa saker i bostaden, som du kanske själv byter ut, räknas som fast egendom och ska följa med när bostaden byter ägare. Dit räknas till exempel vitvaror, garderober, persienner, element, brandlarm med mera.

Bostadsrättsjuridik – skyldigheter och rättigheter

Som medlem i en bostadsrättsförening har du både skyldigheter och rättigheter. Vilka de är framgår av föreningens stadgar.

De viktigaste skyldigheterna är att betala avgiften och att följa föreningens ordningsregler. Om du inte gör det kan du förlora din bostadsrätt. Det gäller allvarligare förseelser som att inte betala avgiften vid upprepade tillfällen, störa grannar, missköta bostaden eller hyra ut den i andrahand utan föreningens tillstånd.

En rättighet du har är direkt besittningsskydd, det vill säga så länge du sköter dig har du rätt att bo kvar. Föreningen kan inte heller säga upp dig utan att först ge dig en varning.

Dolda fel – en anledning att kontakta en fastighetsjurist

En vanlig orsak till tvister mellan bostadsrättshavare och säljare/bostadsrättsförening är vad vi inom bostadsrättsjuridik kallar dolda fel. Ett dolt fel syftar på något som inte stämmer med köpeavtalet och som du normalt kan förvänta av bostaden. Det ska ha funnits där när bostaden såldes och inte ha gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Precis som när en villa byter ägare har köparen undersökningsplikt och säljaren upplysningsplikt.

Återkommande tvister är fuktskador i badrum (det saknas en fackman som utfört arbetet, något som försäkringsbolagen kräver), ytan stämmer inte eller objektet överensstämmer inte med vad som utlovats (uteplatsen ingår inte eller du får inte parkera där säljaren sagt att du får stå).

Till att börja med måste du ta reda på om det verkligen är ett dolt fel och sedan komma fram till vem som bär ansvaret för det. Här kan en expert inom bostadsrättsjuridik avgöra om det är någon idé att gå vidare, antingen direkt eller efter att en sakkunnig har undersökt felet.

Om det går så långt som till en tvist prövas den i första hand av allmän domstol (tingsrätten). Du kan läsa mer om hur vi på fastighetsjuristerna arbetat med tvistelösningar här.

Bostadsrättsjuridik i samband med ägarbyte

Oftast hjälper en mäklare till med köpeavtal för bostadsrätter, men i vissa fall kan det vara bra med att få hjälp av någon som är insatt i bostadsrättsjuridik till exempel vid en bodelning eller om bostadsrätten ska ges bort som en gåva.

Vid nyproduktion ska du inte bara hålla reda på ett köpeavtal utan förmodligen även på ett bokningsavtal och ett förhandsavtal. Vad gäller till exempel om du skrivit på ett bokningsavtal men sedan får ändrade omständigheter och inte har råd att köpa lägenheten? Då kan det kännas tryggt att ta hjälp av en jurist.

Styrelsen kan ha god hjälp av en sakkunnig inom bostadsrättsjuridik

Styrelsen har ett stort ansvar att sköta fastigheten. Upphandling av entreprenader, hyresförhandlingar, uppdatering av stadgar och hyresavtal för kommersiella lokaler, är bara några av de uppgifter som faller på styrelsen. Då kan det vara skönt att få avlastning av en specialist inom bostadsrättsjuridik som har koll på vad lagen säger så att föreningen kan undvika onödiga misstag, kostnader och tvister.

Välkommen till oss med dina frågor som rör bostadsrättsjuridik!