Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftlagen (PuL) av den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR har tagits fram inom EU. Syftet är att samtliga personer inom EU skall få samma skydd och rättigheter kring sina personuppgifter.

Du har enligt EU-stadgan artikel 8 en rätt till skydd av de personuppgifter som rör dig som klient och rätt till respekt för din kommunikation. Därför har Fastighetsjuristerna en rutin kring personuppgifter och hur de lagras, gallras, förvaras, behandlas och vem som har tillgång till uppgifterna.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här!