Vi hjälper till i frågor om bland annat: 

Kommersiell hyresrätt

 • Lokalhyresärenden
 • Överlåtelse av lokal
 • Upprättande av hyresavtal
 • Blockuthyrningsavtal
 • Hyres- och avtalstvister
 • Hyressättning, yttrande om marknadshyra
 • En lokalhyresgästs konkurs, obetald hyra
 • Skadestånd och försäkring

Hyresrätt bostad

 • Lägenhetsbyte
 • Andrahand
 • Ombyggnad och renovering (tillstånd till förbättringsarbeten)
 • Störningar i boendet

Allmänt

 • Uppsägning av hyreskontrakt till hyrestidens utgång
 • Förverkandeärenden; till exempel obetalda hyror eller sena hyresbetalningar, störningar, vanvård, otillåten andrahandsuthyrning
 • Hjälper till vid tvister i allmän domstol och förlängningstvister i hyresnämnd

Förhandling

Hyresförhandling lokaler

Vi har lång erfarenhet av hyresförhandlingar för lokaler och våra klienter är både privata och offentliga företag. Vi biträder er för att fastställa en marknadsmässig hyra för butiks-, kontors-, industri- eller restauranglokaler. Vi har god erfarenhet från hur hyresnämnden resonerar när de yttra sig om marknadsmässig hyra. Vi genomför också hyresutredningar i samband med förhandlingar eller tvister inför hyresnämnden.

Hyresförhandling bostäder

I hyresförhandlingarna för bostäder utnyttjar vi bland annat vår erfarenhet i processandet om rätt bruksvärde. I förhandlingarna kring bostäder hjälper vi till när den årliga förhandlingen ”inte kommer längre” och det krävs ett kvalificerat förhandlingsbiträde. Vi hjälper även till med frågor som boinflytandeavtal, brukshyresanpassning, hyresbedömningar, besiktningar och hyresnedsättning på grund av fel på lägenheten. Vid ombyggnad hjälper vi till med tillstånd för förbättringsarbeten, hyressättning, möten, reparationsförhandlingar, ytavvikelser samt upprättande av hyresavtal.