Vår historia

Fastighetsjuristerna arbetar med hyres- och fastighetsjuridik med anslutande rättsområden. Fastighetsjuristerna startades 2003 av Henric Gartz, Bo Bergqvist och Ulf Staffas.

Innan starten hade alla tre arbetat tillsammans vid Fastighetsägarna Första Regionen GFR (Göteborgs Fastighetsägareförening) sedan 1991. Målsättningen med Fastighetsjuristerna var att skapa ett fokus enbart på klienten, en effektiv, kompetent och tydlig organisation med korta avstånd – inget tjafs helt enkelt. Ända sedan starten har vi på ett prestigelöst sätt hjälpt klienter i arbetet med att säkerställa kvalitet och resultat för fastighetsägare, lokalhyresgäster, arrendatorer med flera. Ulf och Bo gick i pension 2015 och Henric är idag ensam ägare till Fastighetsjuristerna. Kollegorna Ulf och Bo hjälper till genom enheten Senior Executive Group. 

Detta står vi för

Storbyråkompetens förpackad i en smidig och slimmad kostym har alltid varit vår ambition. Vår långa erfarenhet innebär god kännedom om branschen och affären. Med andra ord det som är viktigt för våra klienter. Öppenhet och tydlighet är viktigt för oss och vi vill att våra klienter ska förstå hur vi arbetar och varför vi ger de råd vi ger. Lika viktigt är det att kunderna vet och känner att vi inte bara är jurister utan också en samarbetspartner som arbetar för att affären ska bli så bra som möjligt. Detta innebär i många fall en hög tillgänglighet alla dagar om året för rådgivning i löpande fastighetsförvaltning.

FJG fokuserar sin spetskompetens och erfarenhet inom fastighets- och hyresrätt, bostadsrätt samt tvistelösning. Tillsammans med byråns storlek, långa erfarenhet och kontaktnät ger möjlighet till personligt bemötande, korta beslutsvägar till klienten, tillgänglighet och leverans- och träffsäkerhet för att lösa problemet. Inga ”team” med delägaransvarig (”partner” på engelska), senior counsel, junior associate, med andra ord lika många inblandade i ärendet som anställda på advokatbyrån; det är lätt att tappa fokus på klientens mål. Vårt pris kan hållas på en lägre nivå eftersom du inte betalar för reception, husfru eller opinionsbildning. Inte heller får du rabatt på juridisk hjälp och rådgivning. FJG är inte styrda av en chef eller stor organisation utan det är du som klient som är ”chefen” och du har en personlig kontakt.

Vi strävar efter att finna olika lösningar på problemen och tänka utanför den traditionella juridiska boxen.

FJG verksamhetsfält sträcker sig över, plan- och byggjuridik, miljö- och vattenrätt, expropriationsrätt till nyttjanderättslagstiftningen. En stor del av byråns uppdrag avser just tillämpningen av nyttjanderättslagstiftningen (kommersiell hyresrätt, arrende, bostadsrätt, tomträtt) och lagstiftningen förknippad med denna – exempelvis miljöbalksfrågor. Det blir oftast beröringar med andra närliggande rättsområden som konsult- och mäklarjuridik, entreprenadrätt, konkurs- och obestånd, bolagsrätt, föreningsrätt och affärsjuridik i allmänhet.

Ibland kan ärendena vara komplicerade och det är många faktorer att ta hänsyn till. Det kan röra sig om särskild expertkunskap i plan- och bygglag, miljörätt, servitut, fastighetsreglering, värdering av en fastighet eller ett bolag. Med ett brett kontaktnät kan vi på Fastighetsjuristerna hjälpa till även i denna typ ärenden – vi kallar kontaktnätet för Advisory Board (Master Mind-grupp).

Våra klienter

De flesta av våra klienter är verksamma inom fastighetsbranschen, privata såväl som kommunala bolag. Bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltningsbolag och lokalhyresgäster är några exempel. Det är främst mindre och medelstora företag men också större företag med förvaltning av mer än 20 000 lägenheter.