För att tydligare definiera för våra klienter hur vi arbetar, vad klienterna kan förvänta sig av oss (bl a punkterna 2 och 6) och dina skyldigheter mot oss (bl a punkterna 5 och 8) tillämpar vi Allmänna villkor mellan Fastighetsjuristerna Göteborg AB och uppdragsgivaren. När du anlitar Fastighetsjuristerna anses du har accepterat de allmänna villkoren.

Mycket kort handlar de allmänna villkoren om bland annat följande.

Oftast sker kontakt via telefon där problemet gås igenom och målet (punkten 2.3) med ärendet. Det innebär att Fastighetsjuristerna organiserar arbetet och påbörjar handläggningen för att nå målet (punkterna 2.2, 2.5 och 6). Allt arbete sker under tystnadsplikt (punkten 12). Genom att anlita oss innebär det ett ansvar att betala Fastighetsjuristerna för arbetet (punkterna 8–10) och de som Fastighetsjuristerna samarbetar med (punkten 7).

Innan arbetet påbörjas görs olika kontroller t ex avseende intressekonflikter (punkten 4.1), identitet (punkten 4.2), varifrån de ekonomiska medel kommer från som Fastighetsjuristerna tar emot (punkten 4.2) och lämna information kring hur vi behandlar personuppgifter (punkten 13). Du har enligt EU-stadgan artikel 8 en rätt till skydd av de personuppgifter som rör dig som klient och rätt till respekt för din kommunikation. Därför har Fastighetsjuristerna en rutin kring personuppgifter och hur de lagras, gallras, förvaras, behandlas och vem som har tillgång till uppgifterna.

Att Fastighetsjuristerna tar sig an ditt uppdrag innebär även att du som klient har åtaganden för att det skall bli ett bra resultat för dig och att vi når målet (punkten 5): Fastighetsjuristerna utgår från att vi får information om eventuell intressekonflikt och korrekt information ges för att utföra uppdraget, att personer i ett klientbolag har rätt att instruera Fastighetsjuristerna samt att våra koncept till skrivelser, granskas, kommenteras och godkänns.

Av olika skäl kan ibland uppdraget upphöra men betalningsansvaret kvarstår för klienten (punkten 4.1 och 15): Det kan ibland bero på missnöje (punkten 16).