»Det finns inget som är absolut rätt och fel, sådan är inte verkligheten. Vi är inte bra eller dåliga, utan olika. Acceptans ett annat ord för glädje.« Christer Johansson (utvecklingspoolen.se)

Fastighetsjuristerna har arbetat länge med tvistelösning och mänskliga relationer. Vi arbetar utifrån

► Att två parter har helt olika utgångspunkter för vad de tycker är ”rätt”. Vi arbetar med att ta reda på varför motparten är missnöjd och letar efter lösningar som alla har fördel av:

► Att arbeta med dialog med motparten.

► Att det är bra att ha ett ombud för de visar på ”allvar”, presentera dina argument och få avlastning för ”jobbiga känslor”.

► Att ombudet har erfarenhet att även kunna säga till när det inte går att komma längre.

► Att det är viktigt att vara kreativ och hitta lösningar utanför själva boxen.

► Att juridisk rättvisa inte är samma sak som moralisk rättvisa.

► Att nå ett resultat (målet)!

Det är numera billigt och enkelt att skriva ett avtal. Du köper bara ett på nätet. Ett sådant avtal kan vara riskabelt eftersom det är bara är en jurist som kan förklara risker, fördelar, nackdelar och vad som händer om du avviker från mall-avtalet. Det är större chans att något går fel med ett upprättat mall-avtal. Och det finns ingen mall som löser en uppkommen tvist. Utan du måste hitta en person som har erfarenhet av människor för att lösa tvisten.

Handläggningen i domstol tar lång tid och resultatet blir inte alltid rätt. Och du har bara ett tillfälle för att få rätt i domstol. Vi tror därför på dialog och försöker alltid lösa tvisten innan det går till domstol. Tyvärr lyckas inte detta alla gånger och då kan vi föra din talan i domstol. Vi har framgångsrikt företrätt klienter i alla typer av tvister, i varje form och storlek. Vi vet att tvister uppstår av olika anledningar, vår erfarenhet ger dig ett försprång!

Har arrendatorn överlåtit arrenderätten utan att få tillstånd av jordägaren? Har oljepannan till din villa slutat att fungera? Betalar lokalhyresgästen inte i tid? Stör hyresgästen grannarna? Läcker det in vatten i lokalen? Följer inte hyresgästen hyresavtalet? Tillhandahåller inte hyresvärden soprummet som utlovats? Får grannen bygga ett hus som skymmer din utsikt? – Det finns många frågor att tvista om även om det bara avser rättsområdet ”fastighetsjuridik”.

Alla kan hamna i tvistemål. Att anlita ett professionellt ombud är ett mycket bra sätt att förstå varför det uppstod en tvist, få undan känslan av besvikelse eller att ha blivit lurad och få en mental avlastning. Genom att ha ett ombud som företräder dig ökar dina chanser att få fram argument och kraftfullt föra din talan i såväl domstol, förlikningsprocesser eller förhandlingar. Vi förstår att en tvist består av 90 % känslor och att det är viktigt att få fram fakta i målet.

»Om du stirrar för länge ned i avgrunden kommer den att möta din blick.« (Friedrich Nietzsche). – Men du behöver inte stirra ned, för då är det lätt att tappa fotfästet och börja falla. Ett bra sätt att sluta falla är just att anlita ett ombud. Ett ombud kan få dig att se det för vad det är och inte göra tvisten värre än den är. Du får med ett ombud en avlastning och hjälp att ta ett steg från avgrunden och vända om och ta en annan väg. Många klienter tycker det är värt att betala för denna avlastning. Detta är en punkt som vi går igenom vid vårt första möte hos Fastighetsjuristerna.

Att ha ett ombud gör att du kan släppa en del av pressen kring tvisten och att motparten förstår att du menar allvar. Du får en distans till den uppkomna situationen. Men du kommer inte ifrån pressen och arbetet helt och hållet eftersom du måste bidra med material, kommentarer och engagemang. Mentalt skaver tvisten. Hela tiden. Men vi står vid din sida.