Vi hjälper till i frågor om bland annat:

  • Förverkandeärenden; till exempel obetalda årsavgifter, störningar, vanvård och otillåten andrahandsupplåtelse
  • Upprepade sena betalningar av årsavgift
  • Medlemskapsfrågor
  • Föreningsrättsliga frågor
  • Styrelsearbete
  • Hjälper till vid tvister i allmän domstol och i hyresnämnd
  • Köpeavtal
  • Medlemskap i bostadsrättsföreningen
  • Årsavgift och andra avgifter
  • Uthyrning av bostadsrätt i andrahand, månadsavgift